Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: тариалангийн хөрс

Үр дүнг шүүх