Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: нүхэн жорлон

Үр дүнг шүүх