Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газар ашиглалт

Үр дүнг шүүх