Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Харх ү рэн

Үр дүнг шүүх