Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хараа голын сав Хээрийн чийг багтаамж Харх ү рэн

Үр дүнг шүүх