Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хараа голын сав Хээрийн чийг багтаамж

Үр дүнг шүүх