Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хараа голын сав Харшороон

Үр дүнг шүүх