Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хараа голын сав Хамгийн бага чийг багтаамж

Үр дүнг шүүх