Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: геоморфологи Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга

Үр дүнг шүүх