Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .pdf Шошго: Sen-slope value

Үр дүнг шүүх