Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .pdf Шошго: Residual trend analysis

Үр дүнг шүүх