Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography Форматууд: .pdf Шошго: Land degredation Residual trend analysis

Үр дүнг шүүх