Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography Шошго: Residual trend analysis Форматууд: .pdf Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution

Үр дүнг шүүх