Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Шошго: Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга Экологийн чадавхи

Үр дүнг шүүх