Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: snow cover fraction climate change

Үр дүнг шүүх