Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate change grey relation grade snow cover fraction

Үр дүнг шүүх