Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Al газрын доройтол

Үр дүнг шүүх