Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: DEM LAND SURFACE

Үр дүнг шүүх