Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Al NPP NDVI

Үр дүнг шүүх