Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Al газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх