Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: Al NDVI

Үр дүнг шүүх