Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: цөлжилт Al газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх