Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: .pdf Шошго: Al газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх