Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Форматууд: .pdf Шошго: Al газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх