Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Шошго: Al газрын доройтол NDVI

Үр дүнг шүүх