Бүлэг

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Салбарууд: Forest Resources and Forest Protection

Үр дүнг шүүх