Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: permafrost RT Electrical resistivity Paved roads Permafrost Цэвдэг

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).