Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: natural quantitative index Altai growth rate larch

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).