Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth rate forest altitudinal zone natural quantitative index

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).