Өгөгдлийн бүрдэл

Error

Салбарууд: tsevdeg-sudlal Шошго: Thermokarst Lake Siberian Permafrost Region Mongolia Landsat ALOS Ландсат Сибирийн цэвдгийн муж

Үр дүнг шүүх

Хайлт хийхэд алдаа гарлаа. дахин хайлт хийнэ үү.

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).