Өгөгдлийн бүрдэл

Error

Салбарууд: tsevdeg-sudlal Шошго: Thermokarst Lake Термокарстын нуур Siberian Permafrost Region ALOS Ландсат

Үр дүнг шүүх

Хайлт хийхэд алдаа гарлаа. дахин хайлт хийнэ үү.

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).