Өгөгдлийн бүрдэл

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Permafrost Thermokarst lake

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).