Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: URL Шошго: Partial Least Squares

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).