Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: нарсан ой ойн үрийн мужлал

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).