Өгөгдлийн бүрдэл

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газар ашиглалт тариалангийн хөрс

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).