Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Land Resources and Land Use Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: газар ашиглалтын өөрчлөлт нөлөөлөх хүчин зүйлс

Үр дүнг шүүх
  • Factors influence on land use change in Javkhlant soum of Selenge

    Судалгааны зорилго нь газар ашиглалтын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй зүйлсийг илрүүлж, экосистемийг тэнцвэртэй хадгалан хамгаалахад ямар арга хэмжээ авах талаар судалж зөвлөмж өгөхөд...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).