Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Илтгэл Шошго: биологийн аргаар нөхөн сэргээх нөхөн сэргээлт газрын доройтол

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).