Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Water Resources and Water Use Шошго: probalistic probabilistic risk assessment hazard quotien Форматууд: PDF Ашиглах зөвшөөрлүүд: Линценз тодорхойгүй

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).