Өгөгдлийн бүрдэл

4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Water Resources and Water Use Ашиглах зөвшөөрлүүд: Энгийн иргэдийн арилжааны бус бүтээл (Ямар нэгэн)

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).