Өгөгдлийн бүрдэл

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Permafrost Study Шошго: Thermokarst lake Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй)

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).