Өгөгдлийн бүрдэл

58-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).