Өгөгдлийн бүрдэл

37-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Remote Sensing and Spatial Modelling Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй)

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).