Dataset

1 dataset found

Groups: Тайлан Tags: Ойн судалгаа

Filter Results
  • Суурь судалгаа

    “Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл,...
You can also access this registry using the API (see API Docs).