Өгөгдлийн бүрдэл олдсонгүй

Шошго: Mongolia Seasonal frozen ground forest-steppe

Үр дүнг шүүх

Өөр хайлт хийнэ үү.

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).