watch?v=sknxs20YQ5U

URL: https://www.youtube.com/watch?v=sknxs20YQ5U

Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос

"Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан ба технологи" ОУ-ын бага хурлын илтгэлүүд

Эх сурвалж нь: Linda Mahoney "Free Tools for Knowledge Management"

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Үүссэн 2018 10-р сар 1
Хэлбэр Тодорхой бус
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created1 жилээс өмнө
id69dc7da9-b8b0-4fbe-b2b3-67b53b538d4a
package id7448b7b3-a23f-44c5-9959-12b0643fe72d
revision id8a7f8c02-caa3-4654-9881-ed9f9ddd5f08
stateactive