AS5684088384757771512530635677_content_1.pdf

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/2e070652-5650-465e-84db-662d9fdd969c/resource/aae41685-20cb-4740-85fd-a2d0132b5b0f/download/as5684088384757771512530635677_content_1.pdf

Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Эх сурвалж нь: Glacier recession in the Altai Mountains of Mongolia in 1990–2016

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 2
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 2
Үүссэн 2018 10-р сар 2
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй биш)
created7 сарын өмнө
format.pdf
idaae41685-20cb-4740-85fd-a2d0132b5b0f
last modified7 сарын өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id2e070652-5650-465e-84db-662d9fdd969c
revision id8816f1ae-f5db-4354-a28f-df54fe933774
size3.8 мегабайт
stateactive
url typeupload